A+ R A-

Програма "Минало несвършено"

Програма "Минало несвършено" има за цел да разработва политики и проекти за изучаване на културното и историческо минало на България и Балканите, и за интерпретирането и презентирането им.

Насочена е към проучване на държавни и частни архиви, експониране на архиви със средствата на изкуството и съвременните комуникациии, включване на архивите в образованието.


Приключили проекти

„Изграждане на експертна мрежа за популяризиране на архивите в средните училища в Балканските държави”

  • Проект на Държавна агенция „Архиви”
    в партньорство с Фондация „Зелена улица”
  • Финансиран от Международния съвет на архивите
    (InternationalCouncilofArchives - ICA)
  • Продължителност: 12 месеца (2011 - 2012)
Този проект е начална част от дългосрочна програма, насочена към популяризиране на архивите в средните училища в Балканските държави. Целта на проекта е да се създаде мрежа от специалисти, работещи в архивите, които заедно да разработят Стратегия и План за действие.

Участват 12 балкански страниАлбания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Република Македония, Гърция, Косово, Черна Гора, Румъния, Сърбия, Словения и Турция. Работата на балканските специалисти е подпомагана от водещи експерти от Франция и Германия.

Експертите анализират състоянието на учебните програми и механизмите, които ще им помогнат да ги обогатят с ново познание и отношение към архивите. Крайните продукти на проекта са Стратегия за промоция на архивите в средното образование в балканските страни и изработване на План за действие. Двата документа ще бъдат представени на уеб сайта на Държавна агенция „Архиви”, така че членовете на ICA и EURBICA ще имат достъп до тях и ще могат да участват в дискусиите за по-нататъшното им подобряване.

Минало несвършено

Полезни връзки