A+ R A-

Програма "Културно наследство"

"БЪЛГАРСКИТЕ НАЙ!” - портал за здравословното българско самочувствие.

Това е информационeн и образователeн портал. Създаден е от КАЯ Продукшънс през октомври 2007 г. През май 2009 г. е времено замразена.

Въпреки, че съдържанието не се обновява, „Българските Най!” продължава да има своите читатели на два континента.

През юли 2009 г. управлението на „Българските Най!” е прехвърлено на фондация "Зелена улица". Предстои реорганизация, редизайн и рестарт на медията.


Идеята

„Българските Най!” е портал, създаден с убеждението, че има много неща, които ни карат да се чувстваме добре от факта, че сме българи. Без опасни мании, без крайности, без значение дали българите са на второ място в света по интелигентност. С убеждението, че е по-приятно и полезно за всяка личност да се чувства принадлежна към общност от умни, работливи, успели и достойни хора. И още - че примерът е вдъхновяващ.

Мисията

  • да провокира самоуважение и по-добро самочувствие у днешните българи - деца, младежи и хора в зряла възраст, като събира, умножава и разпространява знания за България и за постиженията на българите – живели в миналото или днес, в България или по света;
  • да  провокира мислене - както по въпросите на всекидневието, така и по въпросите на националното самочувствие и националните комплекси, като организира и осигурява свободно поле за дебати и анализи и като подлага на съмнение крайните позиции, било то родолюбиви или родоненавистни;
  • да провокира отговорно поведение, като организира или подкрепя кампании от локално, общностно или общобългарско значение.


Съдържанието

„Българските Най!” предлага на читателите статии на най-разнообразна тематика – от природни забележителности в България до български изобретения със световно значение. Целенасочено биват представяни личности, събития и обекти, които имат безспорно значение за изграждането на българската културна идентичност и национално самочувствие, без да е необходимо да са най, единствени или за първи път – в България, на Балканите, в Европа, в света.
Статиите са подредени в категории с цел по-лесното им намиране от читателите. Допълнително търсенето е улеснено от търсачката на портала.

"Българските Най!" отваря свободно пространство за дебати по теми, свързани с мисията на портала.

www.bestbulgarian.com

Културно наследство