A+ R A-

София през погледа на младите хора

liceГодина: 2013

Финансиране: Програма "Европа" на Столична община

Проектът "Sofia on a Map" – София през погледа на младите хора има за цел да обогати културния облик на София чрез разкриване и популяризиране на важни за младежите места и културни забележителности на територията на града, с помощта на активно използване на съвременните информационни и комуникационни технологии. Проектът ще подпомогне създаването на позитивен облик на града с динамично развиваща се културна среда за жителите и посетителите.

Проектът предвижда да бъдат разработени културни маршрути съдържащи обекти, които се явяват ключови за организарането на срещи и културни прояви сред младежите на София. Създаването и разпространението на тези маршрути в социалните медии, под формата на информационен гайд и като дигитални карти в Гугъл ще съдейства за повишаване на информираността сред младото и по- възрастните поколения, относно съвременните центрове за културни прояви и тяхното разширяване и превръщането им в устойчиви елементи от културата на града.

Проектът ще допринесе за подготовката на София – Европейска столица на културата чрез представяне на нов поглед към културните забележителности и тяхното популяризиране с помощта на социалните мрежи.