A+ R A-

Програма “Общност, идентичност, култура“

Програмата “Общност, идентичност, култура“ има за цел да изследва и популяризира съвременните общности, култури, субкултури, както и да подкрепя инициативи на групи.
Фокуси на програмата са градската култура, междуетническите взаиомоотношения, мигрантските и емигранстките общности.

Текущи проекти