Подкрепа за изкуството, образованието и културата. Опазване на културното наследство. Развитие на културни политики. Опазване на околната среда, устойчиво управление на природните ресурси.

Джаз за деца

Код Зелено

Минало несвършено

Мисия Мария

misia