A+ R A-

За нас

Фондация  “Зелена улица” (“Green Street” Foundation) e неправителствена, нестопанска организация, работеща в обществена полза. Регистрирана е в Централния регистър на ЮЛНЦ за осъществяване на обществено полезна дейност под номер 20110330008.

Фондация  “Зелена улица” e създадена през лятото на 2009 г. от КАЯ Продукшънс като продължение и разширяване на социално отговорните политики на компанията.

Още от своя старт през 2004 г. КАЯ Продукшънс заложи на разбирането, че бизнесът има дълг да допринася за устойчивото развитие на общността, в която работи. Избрани бяха три приоритени области: екология, култура и образование.

Спрямо своите разбирания и възможности КАЯ Продукшънс насърчава инициативи на своите служители и техните семейства, подкрепя творци и каузи, разработва собствени проекти.

В желанието си да увеличи размаха, да привлече допълнителна подкрепа и да даде свобода за развитие на тези три направления пет години по-късно КАЯ Продукшънс учреди Фондация “Зелена улица”.

Мисия:

Подкрепа за изкуството, образованието и културата. Опазване на културното наследство. Развитие на културни политики. Опазване на околната среда, устойчиво управление на природните ресурси.

Цели:

  • Да подпомага опазването на околната среда и природното наследство, устойчивото управление на природните ресурси, създаването и популяризирането на екологични политики, и на отговорен към себе си и природата начин на живот.
  • Да подпомага съхранението и популяризирането на културното наследство, развитието на изкуството и културата, създаването и популяризирането на културни политики.
  • Да подпомага образованието на всички нива. Да стимулира създаването на креативни образователни политики и предоставя образователни услуги на деца, ученици, студенти, специализанти, докторанти, научни работници, както и образование за цял живот.

Нашата “Зелена улица” е за смелите и свежите идеи, за отговорните и цветните личности, за смислените и носещи радост инициативи.

 

КАЯ Продукшънс е българска компания, oснована през 2004 г.

Фирмата е специализирана в изработката на професионални уеб сайтове и специализирани приложения за тях, дигитални видео и аудио продукции за професионално излъчване или специализирано обучение на персонал, мултимедийни презентации, базирани на CD или DVD и цялостен графичен дизайн.

www.kayabg.com